AG亚洲厅

AG亚洲厅

 熟地宜多不宜少也。凡产后血晕诸病,同人参、当归并用,必建殊功,不特产后脐腹急痛者始可用之也。

如苍术、干姜与黄连同用则燥,生地、白芍与黄连同用,岂能燥哉?人身之元气,由肾水之中以上达于肺,生于阴而出于阳。

大抵性平之药不可太制,以竭其力;性猛峻有毒者,非制不堪用。陶隐居以角多节,蹙蹙圆绕者为羚羊,而角极长,唯一边有节,节亦疏大者,为山羊。

薄荷得天气之轻扬,而其味辛,是兼得地之味,故兼能入血分。究湿之内容:问曰∶水火合化为湿之说,唐宋后无此论,今虽明明指示,然犹未有物以验之,恐终不足信世也。

又恐补心以克肺金,加麦冬以清肺,则肺不畏火之炎。或降而收,或收而散,或降而攻破,或降而渗利,或入血分,或入气分,又可得而详欤?

陶隐居以角多节,蹙蹙圆绕者为羚羊,而角极长,唯一边有节,节亦疏大者,为山羊。古人用人参大剂治之者,以人参不能助胀而善能定喘耳,用之实宜。

Leave a Reply